schaamteloos

wat een del
schaamteloos
in spreidstand
ontvankelijk
voor vluchtige beroeringen
gevoelig vingerspel
ruw gedreun of zelfs
duur betaalde ontboezemingen
is ze
een onweerstaanbaar instrument
voor overgave
en publiek amusement
mijn trouwe Dell